Nowenna Pompejańska trwa 54 dni.

Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego: radosną, bolesną i chwalebną.
Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła.
Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części Różańca,
wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej.
Po ukończeniu każdej części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów,
jako nigdy jeszcze nie słyszano,
aby ktokolwiek z czcicieli Twoich,
z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający,
miał być przez Ciebie opuszczony.
Ach, nie gardź prośbą moją,
o Matko Słowa Przedwiecznego,
ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie,
jakie okazujesz dla Twojej świątyni
w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej.
Po ukończeniu każdej z trzech części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości?
Moje całe życie poświęcam Tobie.
Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją,
o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów,
bo gdy Twojej pomocy wezwałem,
nawiedziła mnie łaska Boża.
Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu,
które mi wyświadczyłaś.
O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego,
wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną,
aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy,
z zaufaniem do Ciebie się udawali.
O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra,
jaką masz litość nad cierpiącymi,
wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych,
każdą z trzech części różańca kończymy po jej odmówieniu
trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!